Glas en spiegels

De decoratieve waarde van glas in combinatie met gravures en kleur